Stora Enso

 

Firma Stora Enso je jedním z nejvýznamnějších dřevozpracujících podniků, a tudíž je ideálním odběratelem veškerého dřeva. Kromě jehličnaté pilařské kulatiny vykupuje Stora Enso i veškeré sortimenty dříví včetně průmyslově zpracovatelného dřeva pro výrobu papíru, desek a biomasy pro tepelně energetické využití.

Usilujeme o optimální zužitkování a výnosy – i u malých objemů.

office.plana@storaenso.com

storaensoles.cz

Obrzek3
Obrzek2
Obrzek4
Obrzek5
Obrzek6