Výzva pro architekty

Přihlásit projekt

Vážená paní architektko, vážený pane architekte,

v roce 2023 se uskuteční 18. ročník festivalu SALON DŘEVOSTAVEB 2023, největší nesoutěžní přehlídky toho nejlepšího, co vzniklo v oblasti dřevěné architektury v České republice a na Slovensku za období posledních dvou let. Od roku 2005 jsme představili již přes 500 skvělých projektů. Salon dřevostaveb je festival a výběrová přehlídka současné dřevěné architektury v Česku a na Slovensku. Je centrem osvěty v oblasti moderní a kvalitní udržitelné architektury ze dřeva a inspirací pro odpovědný životní styl. Představuje rovněž jedinečnou platformu pro setkání architektů, firem z oboru, developerů a investorů.

V příštím roce se uskuteční výstava vybraných projektů v centru Prahy na piazzettě Národního divadla v období od 19. 4. do 17. 5. 2023.

Slovenská repríza výstavy Salonu dřevostaveb se uskuteční ve dnech 29.5. – 23.6.2023 v Rakúskem kultúrnem fóru v Bratislavě.

Hlavními výstupy Salonu dřevostaveb jsou:

1) Putovní výstava kurátorského výběru nejzásadnějších architektonických počinů v oblasti dřevostaveb v Česku a na Slovensku za období posledních dvou let. Přináší rovněž příklady větších budov dřevěných realizací ze zahraničí. V roce 2023 se uskuteční měsíční výstava v centru Prahy na piazzettě Národního divadla v období od 19. 4. do 17. 5. 2023.

2) Publikační činnost – Každoročně vychází Ročenka dřevěné architektury prezentující tento výběr
a rozhovory s výraznými osobnostmi architektury. K realizacím zastoupeným na výstavě Salonu dřevostaveb publikujeme do roka několik článků či rozhovorů.

3) Přednáškovou a osvětovou činnost – řada článků, organizace přednášek, panelových diskuzí, poskytování informací o dřevostavbách, prezentace domácích a hlavně významných zahraničních architektů. Hlavní přednáškový večer, spolu s networkingem proběhne 19. 4. 2023 v CAMP. Hosty přednášek budou Matyáš Cigler, Helmut Dietrich z Dietrich Untertrifaller Architekten (https://www.dietrich.untertrifaller.com/) a Reiulf Ramstad Arkitekter (https://www.reiulframstadarkitekter.com/) – viz přiložený program Salonu.

Rádi bychom Vám touto formou nabídli možnost zařadit se zasláním Vašeho projektu do výběru nejzajímavějších dřevostaveb za období posledních dvou let. V případě zvolení Vaší realizace Vás požádáme pro prezentaci na Salonu dřevostaveb 2022 o uhrazení účastnického poplatku 1.900 Kč bez DPH (za jeden projekt), abychom pokryli základní výdaje spojené s realizací výstavy a publikační činnosti.

Zařazením Vaší realizace do výstavy Salonu dřevostaveb získáte:
• zveřejnění Vašeho projektu ve vybrané společnosti předních realizací v rámci publikace Ročenka dřevěné architektury ´23
• zařazení Vaší realizace do pražské a slovenské výstavy, prezentace projektu na panelu o formátu 60 x 200 cm.
• možnost prezentovat Váš projekt návštěvníkům v rámci přednáškového pásma Mozaika dřevostaveb (projekce a Mozaika architektů se nejspíše uskuteční ve foyer Nové scény Národního divadla).
• tištěnou (3 ks), případně i online verzi Ročenky dřevěné architektury ´23
• zviditelnění projektu i Vašeho ateliéru v rámci medializace akce – během roku vychází několik PR článků, v nichž prezentujeme vybrané architektonické návrhy a projekty
• 2 pozvánky na zahajovací a networkingový večer Salonu dřevostaveb 19. 4. v CAMP

V uplynulých letech jsme měli tu čest přivítat na Salonu významné architekty z Německa, Norska, Kanady, Rakouska či Skandinávie. Nedílnou součástí projektu jsou také záštity zahraničních zastoupení (velvyslanci pozvaných zemí, zahraniční kulturní instituty a Slovenská komora architektov) a mediální podpora napříč tištěnými i elektronickými médii. Pro příští ročník se budeme ucházet též o záštitu od České komory architektů.

Prosím věnujte svou pozornost programu pro příští rok.

Své projekty prosím přihlašujte u Kláry Vlkové do 30. 11. 2022 (viz kontakt níže). 

Těšíme se na spolupráci.

Mgr. Klára Vlková
koordinátorka architektů, příprava ročenky
+420 732 705 574
k.vlkova@salondrevostaveb.cz

Mgr. Magdalena Deverová
project manager Salonu dřevostaveb
+ 420 730 588 171
m.deverova@salondrevostaveb.cz