Dům v Lošticích

Autor projektu: MOLO architekti
Tereza Kučerová, Patrik Zamazal
Realizace: 2013
Realizační firma: Vychytil s.r.o.- hrubá stavba + svépomoc z velké části
Lokace: Loštice, ČR