Contact

project manager
ING. ARCH. PAVEL HORÁK
GSM:  +420 608 514 156
p.horak@prodesi.cz

coordinator of the event „Salon dřevostaveb“
KLÁRA VLKOVÁ
GSM:  +420 732 705 574
salondrevostaveb@prodesi.cz

media & partners
ING. ARCH. ĽUBICA FÁBRI, ARTD.
+420 731 199 099
lubica.fabri@archacentre.org

Prodesi, v.o.s.
Husitská 36
130 00 Praha 3
tel.:  +420 283 853 424
prodesi@prodesi.cz

Coordinator of Salon in Slovakia:
project manager for Slovakia
ING. ARCH. LUBICA FÁBRI, ArtD.
+421 908 702 332
lubica.fabri@archacentre.org

ARCHA Bratislava
Centre for sustainable architecture
J. Smreka 10, 841 08 Bratislava
tel.: +421 908 702 332
info@archacentre.org